Warsztaty dla przyszłych okulistów

22 marca 2016 roku, z inicjatywy pana doktora Piotra Maciejewicza, w Klinice Okulistyki przy ul. Lindleya, odbyły się warsztaty z podstaw alfabetu Braille’a dla studentów należących do Okulistycznego Studenckiego Koła Naukowego. Zajęcia przeprowadziły pracujące w Dziale Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego: Jadwiga Dziura, Anna Nobis i Violetta Rotecka. Przyszli lekarze zapoznali się z historią pisma punktowego dla niewidomych. Poznali też zasady tworzenia liter i znaków charakterystycznych dla alfabetu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne. Uczestnicy odczytywali z kartek wyrazy i proste zdania, ćwiczyli technikę pisania brajlem na maszynie i specjalnych tabliczkach.

Notatkę opracowała: Jadwiga Dziura

Wydruki tekstów w brajlu

Drodzy Czytelnicy.

Zachęcamy do zamawiania w brajlu krótkich tekstów na własne potrzeby.

Możemy wydrukować np. instrukcję obsługi posiadanego przez Państwa sprzętu, wierszyki dla dzieci, czytania mszalne i inne przydatne teksty.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobom, które mieszkają poza Warszawą, wydruki wyślemy pocztą pod wskazany adres.

Z pozdrowieniami –

Zespół DZDN

Dane kontaktowe:

Dział Zbiorów dla Niewidomych

Sekcja Zbiorów Książki Brajlowskiej

ul. Konwiktorska 7

00-216 Warszawa

Telefon: 22 831-22-71 wew. 281

Adres e-mail:

Małżonka Prezydenta RP gościem panelu dyskusyjnego na Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND – poprowadzonego przez przedstawicieli Działu Zbiorów dla Niewidomych

04 grudnia 2015 roku w trakcie trwania Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND odbył się panel dyskusyjny pt.: „Nowości technologiczne z kraju”, który poprowadziła Pani Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Podczas panelu Pan Grzegorz Złotowicz – Tyfloinformatyk Działu zaprezentował technologię DAISY on-line, umożliwiającą przesyłanie książek cyfrowych bezpośrednio z serwera do dedykowanych odtwarzaczy cyfrowych, a tym samym – dostęp do księgozbioru DAISY bez konieczności korzystania z komputera i przeglądarki internetowej.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Agata Kornhauser-Duda – Małżonka Prezydenta RP, która sprawowała honorowy patronat nad tegoroczną, XIII. już edycją Konferencji.

Nagroda IDOL dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

03 grudnia 2015 roku, na zorganizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, zostały wręczone nagrody w konkursie IDOL 2015.

W kategorii Firma/Instytucja nagrodę odebrała Pani Justyna Garbarczyk – Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Nagrodę przyznano Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, w której skład od 2013 roku wchodzi Dział Zbiorów dla Niewidomych, w uznaniu za kompleksową, profesjonalną obsługę czytelników z dysfunkcją wzroku oraz wprowadzanie z myślą o użytkownikach Biblioteki, jak również jej niewidomych pracownikach, nowoczesnych rozwiązań, takich jak np.: aplikacja biblioteczna przygotowana specjalnie na potrzeby Biblioteki przez jej niewidomego Tyfloinformatyka, rozwijanie autoryzowanego zdalnego serwisu wypożyczeń on-line, z którego korzysta już 2.700 osób, oraz stałe poszukiwanie nowych możliwości ułatwienia niewidomym czytelnikom dostępu do ukazujących się publikacji.

Uruchomiliśmy usługę DAISY Online

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować o kolejnej nowej funkcji w Serwisie Wypożyczeń On-line DZdN GBPiZS. Poniżej przesyłamy kilka podstawowych informacji na jej temat.

Tych z państwa, którzy zamierzają odwiedzić XIII edycję konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, zapraszamy również do udziału w panelu dyskusyjnym, dotyczącym DAISY On-line. Spotkanie poprowadzi Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; weźmie w nim udział także Grzegorz Złotowicz – Tyfloinformatyk w Dziale Zbiorów dla Niewidomych oraz Jolanta Złotowicz – Kierownik Sekcji Zbiorów Książki Mówionej. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Pl. Defilad 1 (wejście od ulicy Marszałkowskiej), Sala Rudniewa A, 4 grudnia (piątek), Godzina 13:30.

DAISY On-line to technologia przesyłania cyfrowych książek bezpośrednio z serwera do dedykowanych odtwarzaczy (np. Plextalk Linio Pocket, albo Victor Stream nowej generacji). Umożliwia dostęp do księgozbioru DAISY bez konieczności korzystania z komputera i przeglądarki internetowej, Serwis Wypożyczeń On-line DZdN staje się dzięki temu dostępny nawet dla osób niezaawansowanych w bezwzrokowej obsłudze komputera.

Wyboru książek można dokonywać na kilka sposobów:

1. Przez system menu usługi On-line, jeśli jest obsługiwany w odtwarzaczu.

2. Przez przeglądarkę internetową, dodając książki w standardzie DAISY do zbioru „Moje zakładki”.

3. Zdać się na wybór bibliotekarza: po pierwszym zalogowaniu do usługi Online, prosimy o kontakt z biblioteką i zgłoszenie, że czytelnik chce mieć książki przygotowywane przez bibliotekę.

Komunikaty usługi DAISY On-line są używane przez Serwis Wypożyczeń do publikowania ogłoszeń, przesyłanych również czytelnikom pocztą elektroniczną.

System dynamicznych menu DAISY On-line, umożliwia dostęp do następujących funkcji, jeżeli jest obsługiwany przez używany odtwarzacz:

Pozostały limit pobierania: podaje informację o limicie pobierania do wykorzystania w tym miesiącu.

Szukaj książki: umożliwia wyszukiwanie książek poprzez Wprowadzenie jednego lub kilku fragmentów nazwiska autora, tytułu książki, albo haseł przedmiotowych.

Szukaj autora: poszukiwanie autora przez wprowadzenie jednego lub kilku fragmentów nazwiska lub imion autora.

Lista autorów: wyświetlenie autorów, których nazwisko zaczyna się od podanej jednej, lub kilku pierwszych liter.

Szukaj tytułu: poszukiwanie książek, których tytuł zawiera wprowadzone fragmenty tekstu.

Lista tytułów: wyświetlenie książek, których tytuły zaczynają się od wprowadzonego jednego lub kilku znaków.

Szukaj cyklu i Lista cykli: analogicznie jak szukanie tytułów, ale dotyczy tytułów cyklu.

Szukaj lektora i Lista lektorów: analogicznie jak poszukiwanie autorów, ale dotyczy lektorów książki.

Szukaj sygnatury: umożliwia szybkie dotarcie do konkretnej książki przez jej sygnaturę.

Katalog tematyczny: pozwala przeglądać księgozbiór wg haseł przedmiotowych, służących do klasyfikacji treści książki.

Katalog nowości: pozwala wyświetlić aktualizacje księgozbioru w ciągu ostatniego roku, pogrupowane wg daty aktualizacji.

Więcej informacji, a w tym wskazówki jak podłączyć się do usługi, znaleźć można na stronie: https://wypozycz.dzdn.pl/wol/doserver.php