Jak zapisać się do DZdN

Ze wszystkich zasobów DZdN zarówno na miejscu, jak i poprzez Serwis Wypożyczeń On-line może korzystać osoba niepełnosprawna, nie mogąca czytać zwykłego druku i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności również mogą zapisać się do DZdN, ale mają one dostęp wyłącznie na zasadach ogólnych do książek i nagrań muzycznych na płytach (CD-audio i MP3), a wypożyczenia odbywają się jedynie na miejscu.

Do DZdN można zapisać się:

– osobiście w siedzibie biblioteki. Należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Pracownik DZdN pomoże uzupełnić kartę ewidencyjną czytelnika i formularze oświadczeń (m. in. zgody na przetwarzanie danych osobowych) i poprosi o złożenie podpisu.

– drogą pocztową. Uzupełnioną i podpisaną kartę ewidencyjną, oświadczenia, kopię orzeczenia i dokumentu tożsamości przesłać na adres: Dział Zbiorów dla Niewidomych, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa.

Kartę czytelnika można wypełnić w przeglądarce internetowej, za pomocą formularza dostępnego na stronie www.dzdn.pl/regulamin. Link do formularza znajduje się na końcu regulaminu. Uzupełniony formularz należy wygenerować w wersji gotowej do druku w formacie PDF. Tak przygotowany wydruk zawiera wszystkie informacje podane w formularzu, ewentualnie również konieczne załączniki (np. zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna osoby niepełnoletniej). Po wypełnieniu formularza i wydrukowaniu pliku PDF, pozostaje jedynie złożenie podpisów w odpowiednich miejscach. Dla ułatwienia identyfikacji dokumentów przez osoby niewidome korzystające z urządzeń mobilnych, każda strona wydruku jest zaopatrzona w kod QR, umieszczony w prawym górnym narożniku kartki. Dokumenty wraz z kopią orzeczenia i dowodu tożsamości należy wysłać do DZdN lub dostarczyć osobiście.

Jak uzyskać dostęp do Serwisu Wypożyczeń On-line?

Po założeniu konta w DZdN każdy czytelnik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności uzyskuje możliwość dostępu do Serwisu Wypożyczeń On-line. Aby z niego korzystać, należy najpierw samodzielnie aktywować konto na stronie wypozycz.dzdn.pl, pod linkiem Aktywuj swoje konto Wypożyczeń On-line. Następnym krokiem jest zapoznanie się z regulaminem wypożyczeń on-line i akceptacja jego postanowień. Czytelnik poproszony zostaje o podanie kilku danych osobowych, potwierdzających jego tożsamość oraz aktualnego adresu e-mail umożliwiającego przesyłanie ważnych powiadomień z serwisu. Czytelnik sam ustala swoją nazwę użytkownika i hasło, pod którymi chce logować się do serwisu. Podane informacje są sprawdzane przez bibliotekarzy, a po zweryfikowaniu zgodności danych z kartoteką czytelniczą – konto zostaje utworzone.