Jak zapisać się do DZdN

Krok 1 „Kto może być Czytelnikiem?”

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, nie mogącą czytać zwykłego druku i zamieszkujesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, możesz zapisać się do Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i w pełni korzystać ze wszystkich zasobów.

Jeśli nie jesteś osobą niepełnosprawną i zamieszkujesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również możesz się zapisać do DZdN, jednak nie ze wszystkich zbiorów możesz korzystać. Dla Ciebie dostępne są wyłącznie książki nagrane na płytach (CD—Audio i MP3) oraz płyty z nagraniami muzycznymi.

Krok 2 „Co musisz zrobić przed zapisem?”

Koniecznie przeczytaj Regulamin Wypożyczeń Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Znajdziesz go na stronie internetowej www.dzdn.pl w zakładce Regulamin Wypożyczeń DZdN GBPiZS oraz do wglądu w siedzibie DZdN.

Krok 3 „ Co trzeba zrobić, żeby się zapisać osobiście?”

– Jeśli chcesz zapisać się osobiście, koniecznie weź ze sobą Dowód Osobisty oraz Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Na miejscu otrzymasz do wypełnienia Kartę Ewidencyjną Czytelnika wraz z formularzami oświadczeń. Jeśli w Karcie chcesz wskazać osobę upoważnioną do odbierania wypożyczanych na Twoje konto książek, to do zapisu niezbędna jest również podpisana Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej. W przypadku osoby nieletniej wymagana jest podpisana Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna osoby niepełnoletniej.

—Możesz również zapisać się za pośrednictwem poczty. Wówczas powinieneś przesłać wypełnioną Kartę Ewidencyjną Czytelnika, wypełnione Oświadczenia, kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i kopię Dowodu Osobistego na adres: Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa. Jeśli w Karcie Ewidencyjnej Czytelnika została wskazana osoba upoważniona, to należy dołączyć podpisaną Zgodę na przetwarzanie danych osobowych tej osoby. W przypadku osoby nieletniej wymagane jest dołączenie podpisanej Zgody na przetwarzanie danych osobowych jej opiekuna.

– Czytelnicy niepełnosprawni, zapisani do Działu Zbiorów dla Niewidomych, mogą również korzystać z Wypożyczalni On-Line.

Jeśli chcesz korzystać z tej formy udostępniania zbiorów zapisując się do Wypożyczalni On-line, należy najpierw wysłać potrzebne dokumenty, jak to zostało opisane wyżej, odczekać około 7 dni roboczych, a następnie zarejestrować się samodzielnie w Serwisie Wypożyczeń On-line na stronie internetowej: wypozycz.dzdn.pl w zakładce: Aktywuj swoje konto. Aktywacja konta w Wypożyczalni On-Line może trwać maksymalnie 7 dni roboczych, zostanie ona potwierdzona drogą e-mailową.

Krok 4 „Jak wypełnić Kartę Ewidencyjną Czytelnika?”

Część I wypełnia każda osoba, która chce się zapisać do DZdN.

Część II wypełnia tylko osoba niepełnosprawna.

Każdy czytelnik, zapisujący się do DZDN GBPiZS składa na Karcie własnoręczny podpis.

Podpisuje się również na formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Krok 5 „ Gdzie znajdziesz Kartę Ewidencyjną i Oświadczenie?”

Dokumenty, takie jak: Karta Ewidencyjna Czytelnika, Oświadczenie Czytelnika, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna osoby niepełnoletniej, znajdziesz na stronie internetowej www.dzdn.pl w zakładce Regulamin Wypożyczeń DZdN GBPiZS.

Zapraszamy do zapisu w Dziale Zbiorów dla Niewidomych i korzystania z naszych zbiorów bibliotecznych.