Kontakt

Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

Zastępca dyrektora: Monika Cieniewska

tel/fax 22 635 33 20
tel. 22 831 22 71 wew. 222

Sekretariat

tel/fax 22 635 33 20
tel. 22 831 22 71 wew. 222

Wypożyczalnia: Książki Mówione

tel. 22 831 22 71 wew. 296, 242 lub 298

Wypożyczalnia: Książki Brajlowskie

tel. 22 831 22 71 wew. 281

Wypożyczalnia: zbiory Tyflologiczne

tel. 22 831 22 71 wew. 277

Wypożyczalnia: Zbiory Muzyczne

tel. 22 831 22 71 wew. 298