Kontakt

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Dział Zbiorów dla Niewidomych

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa


Wypożyczalnia: Książki Mówione

tel. 22 635-83-45
lub 22 831-22-71 wew. 296, 242 lub 298

Wypożyczalnia: Książki Brajlowskie

tel. 22 831 22 71 wew. 281

Wypożyczalnia: zbiory Tyflologiczne

tel. 22 831 22 71 wew. 280

Wypożyczalnia: Zbiory Muzyczne

tel. 22 831 22 71 wew. 298