Wypożyczalnie w wakacje 2023

Informujemy, że w miesiącach lipiec-sierpień 2023r. wypożyczalnia Działu Zbiorów dla Niewidomych – GBPiZS będzie czynna w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 09:00-14:00
środa – nieczynne

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyty, tel.: 22-635-83-45

Jubileusz 70-lecia Biblioteki Niewidomych

W 2022 roku minęło 70. lat od utworzenia Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Od 10 lat Biblioteka jest częścią Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – Działem Zbiorów dla Niewidomych. Z okazji podwójnego jubileuszu, 17 maja 2023 roku GBPiZS zorganizowała uroczystą konferencję w Sali Kolumnowej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9.

Szacowni Goście konferencji

Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości na czele z Panią Marleną Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Panem Pawłem Wdówikiem, Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Panią Urszulą Kulisiewicz, Dyrektor Generalną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gościliśmy również Panią Małgorzatę Wypych i Panią Ewę Tomaszewską, posłanki działające w Parlamentarnym Zespole ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, Panią Paulinę Malinowską-Kowalczyk, Doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Księdza Prałata doktora Andrzeja Gałkę, Krajowego Duszpasterza Niewidomych oraz Pana Rafała Kanarka z Wydziału Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W konferencji uczestniczyli także Dyrektorzy i przedstawiciele departamentów Ministerstwa Rodziny i Opieki Społecznej, w tym Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy nadzorującego GBPiZS. Obecni byli także przedstawiciele jednostek podległych Ministerstwu – Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Ochotniczych Hufców Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród zaproszonych znaleźli się również przedstawiciele bibliotek i instytucji kultury współpracujących z GBPiZS oraz poprzedniego organizatora biblioteki, w osobach Pana Andrzeja Brzezińskiego, prezesa Polskiego Związku Niewidomych oraz Pani Anny Woźniak-Szymańskiej, prezes honorowej PZN. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele organizacji zaangażowanych w pracę na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku. Na uroczystości nie mogło zabraknąć dyrektorów Biblioteki Centralnej: Pana Sylwestra Peryta i Pani Teresy Dederko oraz byłych i obecnych pracowników Biblioteki.

Okolicznościowe odznaczenia za rozwój czytelnictwa niewidomych

Uroczystość otworzyła przemówieniem Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Pani Dyrektor wraz z Panią Jolantą Złotowicz, pełniącą obowiązki Zastępcy Dyrektora Działu Zbiorów dla Niewidomych wręczyły Pani Minister Marlenie Maląg okolicznościową statuetkę z okazji 70-lecia Biblioteki Niewidomych. Pan Paweł Wdówik oraz Pani Ewa Flaszyńska zostali odznaczeni pamiątkowymi jubileuszowymi medalami. Usłyszeliśmy też wiele ciepłych słów i podziękowań od Pani Minister Marleny Maląg i Pana Sekretarza Stanu Pawła Wdówika, którzy wystąpili przed zgromadzonymi gośćmi. Następnie Dyrektor GBPiZS wraz z Zastępcą uhonorowały medalami i dyplomami osoby oraz instytucje za wkład w rozwój i promocję czytelnictwa osób niemogących czytać tekstów wyrażonych słowem pisanym. Goście mieli także przyjemność wysłuchać debaty dyrektorów BC PZN – Pani Teresy Dederko i Pana Sylwestra Peryta, w czasie której wspominali oni lata spędzone w Bibliotece oraz omówili wartość czytelnictwa dla osób niewidomych. Konferencja była okazją do przypomnienia bogatej historii Biblioteki i znaczenia czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku. Gospodyni uroczystości oraz zaproszeni goście wielokrotnie nawiązywali do rehabilitacyjnego aspektu działalności książek i biblioteki w życiu osób niewidomych. Jubileusz Dziesięciolecia Działu Zbiorów dla Niewidomych w strukturach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego stał się również przyczynkiem do podsumowania pracy i rozwoju Działu. 10 lat minęło pod znakiem stabilnego finansowania, rozwoju technologicznego i owocnych współprac z podmiotami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Biblioteka w dniu 2 maja 2023.

W dniu 2 maja 2023r. biblioteka czynna będzie w godzinach 9:00-14:00.

Wypożyczalnie: wydłużenie godzin pracy we wtorki.

Informujemy, że począwszy od lutego 2023r. wypożyczalnie Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, we wtorki czynne są do godz. 18.00.

Aktualne godziny wypożyczeń we wszystkie dni robocze (prócz środy) dostępne są na podstronie Godziny otwarcia wypożyczalni.

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych w roku 2022

Rok 2022 to kolejne 32 filmy z audiodeskrypcją, przekazane do DZdN przez Stowarzyszenie „De Facto” w ramach projektu „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych”. Pprócz ścieżek dźwiękowych, możliwych do pobrania w autoryzowanym dostępie zdalnym za pośrednictwem Serwisu Wypożyczeń On-line DZdN, udostępnione zostały tam również filmy z wersją wideo, które można obejrzeć on-line.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, dla czytelników korzystających ze zbiorów DZdN wysyłkowo lub na miejscu, Stowarzyszenie przygotowało również do wypożyczenia wersje na płytach DVD.

Tytuły przekazane w 2022 roku:

1. „1900: Człowiek legenda”- reż. Giuseppe Tornatore

2. „Siłaczki” – reż. Marta Dzido, Piotr Śliwowski

3. „Stowarzyszenie umarłych poetów”- reż. Peter Weir

4. „Śniegu już nigdy nie będzie”- reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert

5. „Vincent chce nad morze” – reż. Ralf Huettner

6. „ Cesarz musi umrzeć”- reż. Paolo Taviani, Vittorio Taviani

7. „Gorący temat”- reż. Jay Roach

8. „Quo vadis. Aida”- reż. Jasmila Žbanić

9. „Ojciec”- reż. Florian Zeller

10. „Jak najdalej stąd”– reż. Piotr Domalewski

11. „Kurier” – reż. Władysław Pasikowski

12. „Miasto 44” – reż. Jan Komasa

13. „Szarlatan”- reż. Agnieszka Holland

14. „ Włoszka w Algierze”- komp. Gioacchino Rossini

15. „Zemsta nietoperza”- komp. Johann Strauss

16.„Psie pazury”- Reż. Jane Campion

17. „Nie patrz w górę”- Reż. Adam McKay

18. „Pierwsza krowa”- Reż. Kelly Reichardt

19. „Nikt”- Reż. Ilya Naishuller

20. „Gunda”- Reż. Victor Kosakovskiy

21. „Gniazdo”- Reż. Jan Rybkowski

22. „Behawiorysta” odc. 1- Reż. Łukasz Palkowski

23. „Behawiorysta” odc. 2- Reż. Łukasz Palkowski

24. „Behawiorysta” odc. 3- Reż. Łukasz Palkowski

25. „Behawiorysta” odc. 4- Reż. Łukasz Palkowski

26. „Behawiorysta” odc. 5- Reż. Łukasz Palkowski

27. „Behawiorysta” odc. 6- Reż. Łukasz Palkowski

28.„Behawiorysta” odc. 7- Reż. Łukasz Palkowski

29.„Behawiorysta” odc. 8- Reż. Łukasz Palkowski

30. „Wesele Figara”- Komp. Wolfgang Amadeus Mozart

31. „Traviata”- Komp. Giuseppe Verdi

32. „Cyrulik sewilski”- Komp. Gioacchino Rossini

Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego