Jubileusz 70-lecia Biblioteki Niewidomych

W 2022 roku minęło 70. lat od utworzenia Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Od 10 lat Biblioteka jest częścią Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – Działem Zbiorów dla Niewidomych. Z okazji podwójnego jubileuszu, 17 maja 2023 roku GBPiZS zorganizowała uroczystą konferencję w Sali Kolumnowej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9.

Szacowni Goście konferencji

Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości na czele z Panią Marleną Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Panem Pawłem Wdówikiem, Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Panią Urszulą Kulisiewicz, Dyrektor Generalną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gościliśmy również Panią Małgorzatę Wypych i Panią Ewę Tomaszewską, posłanki działające w Parlamentarnym Zespole ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, Panią Paulinę Malinowską-Kowalczyk, Doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Księdza Prałata doktora Andrzeja Gałkę, Krajowego Duszpasterza Niewidomych oraz Pana Rafała Kanarka z Wydziału Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W konferencji uczestniczyli także Dyrektorzy i przedstawiciele departamentów Ministerstwa Rodziny i Opieki Społecznej, w tym Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy nadzorującego GBPiZS. Obecni byli także przedstawiciele jednostek podległych Ministerstwu – Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Ochotniczych Hufców Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród zaproszonych znaleźli się również przedstawiciele bibliotek i instytucji kultury współpracujących z GBPiZS oraz poprzedniego organizatora biblioteki, w osobach Pana Andrzeja Brzezińskiego, prezesa Polskiego Związku Niewidomych oraz Pani Anny Woźniak-Szymańskiej, prezes honorowej PZN. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele organizacji zaangażowanych w pracę na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku. Na uroczystości nie mogło zabraknąć dyrektorów Biblioteki Centralnej: Pana Sylwestra Peryta i Pani Teresy Dederko oraz byłych i obecnych pracowników Biblioteki.

Okolicznościowe odznaczenia za rozwój czytelnictwa niewidomych

Uroczystość otworzyła przemówieniem Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Pani Dyrektor wraz z Panią Jolantą Złotowicz, pełniącą obowiązki Zastępcy Dyrektora Działu Zbiorów dla Niewidomych wręczyły Pani Minister Marlenie Maląg okolicznościową statuetkę z okazji 70-lecia Biblioteki Niewidomych. Pan Paweł Wdówik oraz Pani Ewa Flaszyńska zostali odznaczeni pamiątkowymi jubileuszowymi medalami. Usłyszeliśmy też wiele ciepłych słów i podziękowań od Pani Minister Marleny Maląg i Pana Sekretarza Stanu Pawła Wdówika, którzy wystąpili przed zgromadzonymi gośćmi. Następnie Dyrektor GBPiZS wraz z Zastępcą uhonorowały medalami i dyplomami osoby oraz instytucje za wkład w rozwój i promocję czytelnictwa osób niemogących czytać tekstów wyrażonych słowem pisanym. Goście mieli także przyjemność wysłuchać debaty dyrektorów BC PZN – Pani Teresy Dederko i Pana Sylwestra Peryta, w czasie której wspominali oni lata spędzone w Bibliotece oraz omówili wartość czytelnictwa dla osób niewidomych. Konferencja była okazją do przypomnienia bogatej historii Biblioteki i znaczenia czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku. Gospodyni uroczystości oraz zaproszeni goście wielokrotnie nawiązywali do rehabilitacyjnego aspektu działalności książek i biblioteki w życiu osób niewidomych. Jubileusz Dziesięciolecia Działu Zbiorów dla Niewidomych w strukturach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego stał się również przyczynkiem do podsumowania pracy i rozwoju Działu. 10 lat minęło pod znakiem stabilnego finansowania, rozwoju technologicznego i owocnych współprac z podmiotami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.
Wpis opublikowany w Aktualności. Dodaj do zakładek permalink.