II edycja Podkowiańskiego spaceru z… „Nocami i dniami”

Termin: 27.08.2016 r. (ostatnia sobota sierpnia) w godz. 12.00 – 14.00

Początek spaceru: siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, ul. Błońska 50, Podkowa Leśna

Dojazd: kolejką WKD ze stacji Warszawa Zachodnia. Odjazd godz. 10.33

Osoby zainteresowane pomocą w dotarciu na miejsce prosimy o kontakt z Fundacją VIS MAIOR pod nr telefonu: 22 370 28 75, mail: biuro@fundacjavismaior.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej serdecznie zaprasza do udziału w II edycji Podkowiańskiego spaceru z… W tym roku będą to „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. Gościem honorowym będzie pani Ewa Elżbieta Głębicka dr hab., profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni Dokumentacji Literatury Współ-czesnej Instytutu Badań Literackich PAN, która opracowała prezentowaną podczas wy-darzenia korespondencję. W głośnym czytaniu fragmentów powieści towarzyszyć nam będą aktorzy: Bożena Furczyk i Marcin Popczyński, w których interpretacji usły-szymy również fragmenty korespondencji Marii i Mariana Dąbrowskich z lat 1909-1925 pt. “Ich noce i dnie”. Do udziału zachęcamy również osoby z dysfunkcją narządu wzroku, dla których przygotowaliśmy wybrane fragmenty prezentowanych tekstów w wersji braj-lowskiej. Spacer zakończy wystąpienie pani Ewy Elżbiety Głębickiej prezentujące oko-liczności związane z opracowaniem korespondencji Marii i Mariana Dąbrowskich.

Przewidziana jest też niespodzianka nawiązująca do jednej ze scen ekranizacji powieści Marii Dąbrowskiej.

Powstanie platforma udostępniająca książki niepełnosprawnym

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr hab. Magdalena Gawin oraz wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska 15 lipca br. wzięły udział w spotkaniu dotyczącym powstania platformy udostępniającej książki osobom niepełnosprawnym. Wcześniej umowę w sprawie budowy i wdrożenia takiej platformy podpisały Instytut Książki i Wydawnictwo Naukowe PWN. Zainicjowany przez resort kultury projekt ma być gotowy za 7 miesięcy.

Podczas spotkania zastępca dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ds. Zbiorów dla Niewidomych Monika Cieniewska przedstawiła podstawowe problemy z dostępem do książek osób niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo oraz ich oczekiwania wiązane z powstającą platformą. Jak podkreśliła, utrudniony dostęp (bądź jego brak) osób niepełnosprawnych do książek wyklucza je z życia kulturalnego oraz tworzy poważne bariery w procesie ich edukacji. Wiceminister obu resortów wykazały duże zainteresowanie projektem i zadeklarowały wolę współpracy przy jego realizacji.

W spotkaniu uczestniczyli też: dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik, dyrektor Wydziału Analiz i Programowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kaca, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Dydo, Dyrektor Generalna Polskiej Izby Książki dr Grażyna Szarszewska, dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (GBPiZS) Justyna Garbarczyk oraz przedstawiciele Grupy PWN.

Przełom w czytelnictwie osób niepełnosprawnych

Efektem kilkuletnich działań MKiDN na rzecz czytelnictwa osób niepełnosprawnych jest umowa podpisana 1 lipca br. przez Instytut Książki i Wydawnictwo Naukowe PWN, dotycząca budowy i wdrożenia platformy udostępniającej książki wydawców w formatach dostępnych dla niewidomych i słabowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo (nie mogących czytać książek drukowanych).

W ramach platformy udostępniane będą publikacje beletrystyczne, naukowe i specjalistyczne w formacie książek elektronicznych. Realizacja projektu – budowa i wdrożenie platformy – ma zająć 7 miesięcy. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia, a następnie utrzymanie platformy przez okres 5 lat (2017 -2021) to 863 tys. zł brutto. Koszty te pokryje ministerstwo kultury.

Jak to działa?

Dzięki platformie osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do strony internetowej zawierającej katalog publikacji umożliwiający wyszukiwanie pozycji książkowych, a następnie ich pobieranie i odtwarzanie we własnych urządzeniach (komputer, telefon, urządzenia przenośne). Dostęp do platformy będzie możliwy po zalogowaniu się do osobistego konta i wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego PIN. Kody PIN będą dystrybuowane przez biblioteki, których czytelnikami są osoby niewidome i słabowidzące, w tym przez Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS wśród jej czytelników.

Takie rozwiązanie, przy zachowaniu procedur autoryzacji stosowanych przez biblioteki (wymagane orzeczenie lekarskie dla stwierdzenia niepełnosprawności), zapewni, że do platformy będą miały dostęp jedynie osoby niepełnosprawne. Na pliki ePUB oraz mp3 tuż przed ich pobraniem będą w sposób automatyczny nakładane znaki wodne, sygnujące pliki identyfikatorami czytelników. Wydawcy będą posiadać zindywidualizowane konta, na których umieszczane będą nowe pozycje. Ci spośród nich, którzy mają podpisane umowy z PWN dotyczące IBUK LIBRA mogliby zdecydować samodzielnie o umieszczeniu książki na platformie dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udział w projekcie TIGAR

W wyniku prowadzonych przez MKiDN rocznych działań 8 lipca br. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego podpisała umowę ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) o przystąpieniu do TIGAR (Trusted Intermediaries Global Accessible Resources). Projekt TIGAR jest szansą na uzyskanie przez polskich obywateli z niepełnosprawnością wzroku dostępu do ogromnej ilości publikacji znajdujących się w zbiorach bibliotek dla niewidomych na całym świecie. Jednocześnie biblioteka może dzięki TIGAR udostępniać swoje zbiory czytelnikom niewidomym i słabowidzącym czytającym po polsku i mieszkającym za granicą. Obecnie w ramach projektu dostępne są książki w 55 językach. W wymianie uczestniczy 14 instytucji z 12 krajów takich jak: Australia, Brazylia, Kanada, Dania, Francja, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, RPA, Szwecja, Szwajcaria i USA.

Udział polskiej instytucji w projekcie TIGAR był możliwy dzięki podpisaniu przez Polskę w czerwcu 2014 roku projektu Traktatu z Marrakeszu w sprawie ułatwienia dostępu do utworów opublikowanych osobom niewidomym i niedowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi im zapoznawanie się z drukiem pod auspicjami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Obecnie trwają przygotowania do implementacji traktatu, które w imieniu Polski prowadzi resort kultury. Umowa zostanie ratyfikowana przez Polskę po jej ratyfikacji przez Unię Europejską.  

MKiDN od 2012 roku prowadzi działania mające na celu ułatwianie dostępu do książek i innych materiałów drukowanych osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym.

Źródło: MKiDN

Informacja na temat wejścia w życie traktatu z Marrakeszu

Światowa Unia Niewidomych świętuje. Traktat z Marrakeszu ratyfikowało już 20 państw i jego postanowienia wejdą w życie. To historyczny moment.

30 czerwca 2016 roku Kanada, jako dwudzieste państwo na świecie ratyfikowała Traktat z Marrakeszu. Społeczność osób niewidomych na całym świecie przyjęła tę informację z ogromną radością, gdyż tym samym, po trwającej 3 lata kampanii społecznej i medialnej, osiągnięto minimalną liczbę państw, aby postanowienia zawarte w traktacie mogły wejść w życie. Dzięki temu osoby mające utrudniony dostęp do materiałów drukowanych, mieszkające w Argentynie, Australii, Brazylii, Chile, Ekwadorze, Korei Południowej, Salwadorze, Gwatemali, Indiach, Izraelu, Mali, Meksyku, Mongolii, Paragwaju, Peru, Korei  Północnej, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Urugwaju będą mogły cieszyć się swobodnym dostępem do zagranicznych książek i informacji naukowych w ramach wymiany międzynarodowej.

Traktat w sprawie ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym i słabowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem został przyjęty 28 czerwca 2013 r. w Marrakeszu podczas Konferencji Dyplomatycznej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jego celem jest ustanowienie międzynarodowego standardu korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z utworów publikowanych w postaci druku i pozostających pod ochroną prawa.

Polska jako jedno ze 129 państw zaakceptowała treść Traktatu, podpisując jego akt końcowy. Niestety, nasz kraj, podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej nadal oczekuje na decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w sprawie sporu kompetencyjnego, o sposobie ratyfikacji w Europie (przez poszczególne państwa indywidualnie czy przez UE jako całość). Dziś zatem cieszymy się razem z naszymi przyjaciółmi z innych państw na świecie i jednocześnie cierpliwie czekamy na dotyczące nas bezpośrednio rozstrzygnięcia w Unii Europejskiej.

Jak podano w informacji prasowej Światowej Unii Niewidomych, postanowienia traktatu zaczną obowiązywać w ww. państwach od 30 września br.

Opracowała: Emilia Kręciejewska
Instytut Tyflologiczny PZN.

Warsztaty dla przyszłych okulistów

22 marca 2016 roku, z inicjatywy pana doktora Piotra Maciejewicza, w Klinice Okulistyki przy ul. Lindleya, odbyły się warsztaty z podstaw alfabetu Braille’a dla studentów należących do Okulistycznego Studenckiego Koła Naukowego. Zajęcia przeprowadziły pracujące w Dziale Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego: Jadwiga Dziura, Anna Nobis i Violetta Rotecka. Przyszli lekarze zapoznali się z historią pisma punktowego dla niewidomych. Poznali też zasady tworzenia liter i znaków charakterystycznych dla alfabetu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne. Uczestnicy odczytywali z kartek wyrazy i proste zdania, ćwiczyli technikę pisania brajlem na maszynie i specjalnych tabliczkach.

Notatkę opracowała: Jadwiga Dziura

Wydruki tekstów w brajlu

Drodzy Czytelnicy.

Zachęcamy do zamawiania w brajlu krótkich tekstów na własne potrzeby.

Możemy wydrukować np. instrukcję obsługi posiadanego przez Państwa sprzętu, wierszyki dla dzieci, czytania mszalne i inne przydatne teksty.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobom, które mieszkają poza Warszawą, wydruki wyślemy pocztą pod wskazany adres.

Z pozdrowieniami –

Zespół DZDN

Dane kontaktowe:

Dział Zbiorów dla Niewidomych

Sekcja Zbiorów Książki Brajlowskiej

ul. Konwiktorska 7

00-216 Warszawa

Telefon: 22 831-22-71 wew. 281

Adres e-mail: