Kody PIN do platformy IBUK Libra Light

Platforma Ibuk Libra Light był to projekt pięcioletni, który zakończył się z końcem roku 2021.

Biblioteka udostępniała kody dostępu dla czytelników DZdN, nie będąc operatorem, ani stroną finansującą przedsięwzięcie.

Kody dostępu na rok bieżący nie są udostępniane.