Lista dyskusyjna dla czytelników

Lista dyskusyjna DC (dla czytelników) poświęcona jest działalności DZdN, oraz zagadnieniom z zakresu kultury i czytelnictwa.
Aby zapisać się na listę DC należy:
1. Wysłać pusty email na adres
2. Serwer list dyskusyjnych prześle następnie potwierdzenie chęci zapisania się na listę—należy postępować według instrukcji zawartych w tym mailu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, moich danych osobowych ujawnionych w zgłoszeniu do listy dyskusyjnej, w celach związanych z korzystaniem z listy. Bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z listy dyskusyjnej.

Oświadczam że, zaznajomiłam / zaznajomiłem się z obowiązującymi informacjami dla subskrybentów Listy dyskusyjnej .