Generator karty czytelnika – proces zapisu do DZdN bardziej dostępny

Generator karty czytelnika DZdN to narzędzie, które umożliwia wypełnienie formularza w przeglądarce internetowej, a następnie wygenerowanie jej wersji gotowej do druku w formacie PDF.

Tak przygotowany wydruk będzie zawierał wszystkie informacje podane w formularzu, ewentualnie również konieczne załączniki (np. zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna osoby niepełnoletniej).

Proces zapisu do DZdN staje się dzięki temu dużo bardziej dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku, korzystających z oprogramowania odczytującego ekran mową syntetyczną, albo prezentującego jego zawartość na monitorze brajlowskim.

Istnieje też możliwość wygenerowania pustych plików pdf, do wypełnienia po wydrukowaniu, jak dotychczas.

Dla ułatwienia identyfikacji dokumentów przez osoby niewidome korzystające z urządzeń mobilnych, każda strona wydruku jest zaopatrzona w kod QR, umieszczony w prawym górnym narożniku kartki.

W wersji pustego pliku do wypełnienia po wydrukowaniu, tekst QR kodu to ogólna informacja o dokumencie typu „Karta czytelnika dzdn”, a w wersji wypełnionej, tekst kodu jest rozszerzony o nazwisko i imię czytelnika, oraz datę wygenerowania.

Po wypełnieniu formularza i wydrukowaniu pliku PDF, pozostanie jedynie złożenie podpisów w odpowiednich miejscach.

Dla zapewnienia poufności wprowadzanych informacji, komunikacja z serwerem odbywa się połączeniem szyfrowanym – HTTPS.

Po wejściu pod adres bez szyfrowania (http) nastąpi automatyczne przekierowanie do wersji szyfrowanej.

Link do generatora znajduje się pod treścią regulaminu DZdN.

Wpis opublikowany w Aktualności. Dodaj do zakładek permalink.