Bibliografia poświęcona pracom dr. Tadeusza Majewskiego

W serii Bibliografie wydawanej przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ukazała się właśnie „Bibliografia prac dr. Tadeusza Majewskiego za lata 1958-2016”.

Tadeusz Majewski to postać zasłużona dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Doktor psychologii, specjalista psychologii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jeden z założycieli Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) i jego wieloletni wiceprzewodniczący, członek i działacz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (TWK), ekspert TWK ds. rehabilitacji osób niepełnospraw-nych i głuchoniemych oraz kontaktów zagranicznych, działacz Polskiego Związku Niewidomych oraz Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, członek Społecznej Rady Naukowej Polskiego Związku Niewidomych. Zasłużony dla światowego ruchu na rzecz rozwoju rehabilitacji osób niewidomych i głuchoniewidomych. Cieszący się ogromnym autorytetem i szanowany przedstawiciel świata naukowo-dydaktycznego, który całe życie poświęcił pracy nad poprawą sytuacji życiowej ludzi dotkniętych dysfunkcjami. W pamięci osób bliskich pozostanie jako człowiek niezwykły – pracowity, obowiązkowy, roztropny, uczciwy, posiadający cenną zdolność przekuwania projektów w czyn, a jednocześnie wrażliwy i bardzo oddany rodzinie.

Bibliografia obejmuje, w układzie chronologicznym, dorobek naukowy doktora z lat 1958–2016. W ramach danego roku zastosowano szeregowanie alfabetyczne, z tym, że na końcu, po trzech gwiazdkach (***), wyodrębniono recenzje. Wykaz prac prezentuje książki, artykuły z czasopism, rozdziały z opracowań zbiorowych, referaty na konferencje i recenzje prac innych autorów.

Przy opracowywaniu tej bibliografii wykorzystano: Bibliografię Zawartości Czasopism, Przewodnik Bibliograficzny oraz Bibliografię Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy (wydawnictwo Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego), a także materiały dostarczone przez córkę Doktora Tadeusza Majewskiego.

Opisy zweryfikowano i uzupełniono zgodnie z normą PN 82/N- -01151/01, stosując opis skrócony. Pozycje, których nie udało się zweryfikować z powodu trudności w dostępie do materiałów oryginalnych, oznaczono gwiazdką (*). Oznacza ona także braki w opisach bibliograficznych (brak numeru czasopisma, brak stron).

Uzupełnieniem bibliografii jest wykaz tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, wykaz skrótów nazw instytucji wydawniczych, wykaz skrótów i symboli oraz indeks form działalności publikacyjnej.

=> Pobierz bibliografię

Realizacja porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca

28 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji oraz przedstawicieli Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca. W trakcie spotkania Działowi Zbiorów dla Niewidomych przekazanych zostało 2086 cyfrowych książek mówionych w ogólnie dostępnym formacie MP3. Zbiory te zostaną udostępnione czytelnikom na początku przyszłego roku po wprowadzeniu watermarkowania, które zabezpieczy je przed niedozwolonym kopiowaniem i udostępnianiem. W trakcie spotkania omówiono także plany dalszej współpracy obu instytucji.

Działalność Działu Zbiorów dla Niewidomych w I połowie 2019 r.

Z każdym kolejnym miesiącem Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszerza swoje zbiory zarówno o książki wydawane na płytach CD i MP3, jak i o filmy DVD opatrzone audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. Każdy miesiąc przynosi od kilku do kilkunastu zakupionych nowości, które czytelnik może pobrać ze stron internetowych biblioteki w wersji cyfrowej lub wypożyczyć na płycie DVD czy MP3. Staramy się być na bieżąco z tym co właśnie ukazuje się na rynku, by sprostać oczekiwaniom czytelników.

Od kilkunastu lat Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca, które nagrywa książki w formacie Czytaka. Jest to typ książek obsługiwanych wyłącznie przez produkowany w Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” – Cepelia odtwarzacz o nazwie Czytak i dostępnych także w prowadzonej przez Stowarzyszenie na terenie Spółdzielni bibliotece. Specjalny format zaszyfrowanych plików mp3 od zawsze wzbudzał wiele kontrowersji i powodował liczne dyskusje związane głównie z ochroną praw autorskich, a także dostępnością do nagranych w tej formie treści. Ma on zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Na mocy znowelizowanej w ostatnich miesiącach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zakodowane dotychczas książki zostaną udostępnione dla czytelników w standardzie DAISY obsługiwanym przez inne odtwarzacze i urządzenia. Ma to nastąpić z początkiem przyszłego roku.

26 kwietnia 2019 r. podpisano  Porozumienie pomiędzy Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, a Stowarzyszeniem „Larix”, zgodnie z którym Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS otrzyma 2 086 nagranych przez Stowarzyszenie „Larix” pozycji książkowych, które funkcjonowały dotąd w zakodowanym formacie Czytaka. Zawarte Porozumienie gwarantuje także, że wszystkie nowo powstałe publikacje nagrane przez Stowarzyszenie  „Larix”  trafią w odszyfrowanym formacie do zbiorów DZdN. 

Równolegle w DZdN trwają prace nad zabezpieczaniem publikacji przed ich nielegalnym rozpowszechnianiem – poprzez zastosowanie znaku wodnego. Takie rozwiązanie jest chętnie przyjmowane na całym świecie, a w naszym kraju wykorzystują je księgarnie internetowe prowadzące sprzedaż książek i czasopism w wersji elektronicznej (dotyczy to zarówno plików w formacie audio, jak i treści będących zwykłym tekstem określanym jako ebook czy książka elektroniczna). Indywidualnie przypisany do wypożyczanej publikacji znak wodny umożliwi szybką identyfikację osoby, która nielegalnie rozpowszechni publikację. Obecnie informatyk Działu Zbiorów dla Niewidomych pracuje nad wdrożeniem stosownego oprogramowania.

W Dziale Zbiorów dla Niewidomych ogromną wagę przywiązujemy do promocji czytelnictwa pismem punktowym. Książki brajlowskie są duże i grube. Na ogół składają się z wielu tomów (dla przykładu: Potop Henryka Sienkiewicza wydany jest w 22 tomach, a Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – w 6). Są też bardzo drogie. Osoba niewidoma nie ma możliwości przechowywania w domu obszernego księgozbioru, biblioteka jest więc niezbędna. W Sekcji Zbiorów Książki Brajlowskiej posiadamy ponad sześć tysięcy tytułów. Większość zbiorów stanowią powieści (najstarsze wydawane już w latach pięćdziesiątych), ale są też pozycje naukowe, popularnonaukowe, podróżnicze, biografie, reportaże, książki religijne, podręczniki i lektury szkolne, pozycje w językach obcych, nuty (najstarsze wydawane w Niemczech już w XIX w.). Corocznie wzbogacamy zbiory brajlowskie o nowe książki o różnorodnej tematyce. Nasi czytelnicy to osoby w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, niektóre z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Staramy się więc, aby każdy znalazł coś ciekawego, by niewidomy czytelnik miał także dostęp do najnowszej literatury. W maju 2019 r. otrzymaliśmy od wydawnictwa 24 nowe tytuły, czyli 100 tomów brajlowskich.

DZdN nie tylko przechowuje zbiory, ale także dokonuje transkrypcji na brajla tekstów ze zwykłego druku, świadczy usługę przepisywania tekstów z brajla do komputera oraz drukowania brajlem na życzenie. W tym roku rozpoczęliśmy przepisywanie z wersji brajlowskiej artykułów archiwalnych numerów Pochodni – miesięcznika dla niewidomych, który ukazuje się od 1948 r., aby teksty te zachować w wersji elektronicznej. Zaadaptowaliśmy Instrukcję obsługi Czytaka oraz Podręcznik procedur wdrażania i weryfikacji standardów obsługi klienta, opracowany dla Polskiego Związku Niewidomych. Wydrukowaliśmy także trzy wersje podręcznika Głaskanie jabłuszka autorstwa niewidomego informatyka, przybliżającego niewidomym obsługę iPhone’a, Biuletyn Informacyjny Pochodni i Mitologię Indii.

Sekcja Zbiorów Książki Tyflologicznej – ciesząca się uznaniem wśród studentów kierunków pedagogicznych i pracowników naukowych – głównie na ich potrzeby od tego roku rozpoczęła prenumeratę punktowanego, cenionego na świecie czasopisma naukowego w języku angielskim poświęconego tematyce osób niewidomych pt. British Journal of Visual Impairment. Ponadto baza danych gromadząca informacje o zawartości czasopism tyflologicznych, została rozbudowana o możliwość przechowywania pełnych treści artykułów oraz – opcjonalnie – wyświetlania tylko katalogu artykułów z pełną treścią. Obecnie treści artykułów są uzupełniane przez bibliotekarzy DZdN, a po osiągnięciu znaczącej liczby takich rekordów, możliwość ich przeglądania zostanie udostępniona publicznie.

Poza tym DZdN kontynuuje współpracę z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”. W maju bieżącego roku zaistnieliśmy na łamach wydawanego przez stowarzyszenie „Informatora Obywatelskiego Osób Niepełnosprawnych”. Co miesiąc publikujemy tam krótką notatkę o tym, co warto przeczytać, obejrzeć lub o ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Zasobami DZdN interesują się też osoby widzące. Odwiedzają nas uczniowie i studenci. Na zaproszenie nauczycieli bibliotekarze chodzą do szkół i przedszkoli, by poczytać brajlem, opowiedzieć o alfabecie i życiu codziennym niewidomych. W tym roku gościliśmy 4 wycieczki. Odwiedziła nas grupa studentek z Akademii Pedagogiki Specjalnej (z pierwszego roku Tyflopedagogiki) wraz z panią doktor Małgorzatą Paplińską – autorką podręczników do nauki pisma Braille’a. Oprowadziliśmy też po bibliotece trzy grupy dzieci ze szkół podstawowych (klasy 4 i 5). Na odwiedzających nas największe wrażenie robi magazyn książek brajlowskich. Na przesuwających się regałach znajdują się ponad 52 tysiące ogromnych woluminów. Wyraźnie widać tu ogromne dysproporcje pomiędzy niewielką książką wydaną w zwykłym druku, a jej brajlowskim odpowiednikiem. Zwiedzający otrzymują na pamiątkę alfabety Braille’a. Na karteczkach, za pomocą tabliczki i maszyny brajlowskiej, piszemy imiona osób, które w ten sposób naocznie zapoznają się z technikami pisania tym alfabetem, a przy tym mogą później pokazać taką wizytówkę swoim znajomym i w ten sposób przyczynić się do rozpowszechniania wiedzy o piśmie brajla.

Niewątpliwym sukcesem jest pozytywna opinia dwóch niezależnych recenzentów, dotycząca artykułu naukowego, którego współautorką jest pani Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS – przygotowanego w związku z XII. Bałtycką Konferencją Zarządzanie i Organizacja Bibliotek pod hasłem „Mobilna biblioteka – mobilne technologie, mobilni bibliotekarze, mobilni czytelnicy”, na której obie panie wystąpiły z prezentacją pt. „Biblioteka w domu każdego niewidomego – 10 lat Serwisu Wypożyczeń On-line Działu Zbiorów dla Niewidomych”. Artykuł o takim samym tytule zostanie opublikowany w wydawnictwie zwartym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Materiał został przygotowany i zredagowany przez zespół pracowników Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego: Emila Skarzyńskiego, Jadwigę Dziurę, Monikę Cieniewską, Iwonę Odrzygóźdź.

Dyżur wakacyjny

W okresie od 01 lipca 2019 r. (poniedziałek) do 16 sierpnia 2019 r. (piątek) włącznie, bibliotekarze Działu Zbiorów dla Niewidomych będą pełnili dyżury w wypożyczalniach książek – w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – 10:00-12:00

środa – nieczynne.

Powiększamy zasoby Działu Zbiorów dla Niewidomych

26 kwietnia 2019 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowana przez Dyrektor Justynę Garbarczyk zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca. Dotyczy ono nieodpłatnego przekazania Bibliotece 2086 cyfrowych książek mówionych w ogólnie dostępnym formacie (MP3). Udostępnione egzemplarze będą wykorzystywane dla dobra osób niepełnosprawnych w rozumieniu art. 33 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na zasadach określonych w art. 35a-35e ww. ustawy. Strony postanowiły również, że wytworzone w przyszłości przez Stowarzyszenie nagrania książki mówionej, których Stowarzyszenie będzie właścicielem na podstawie art. 33 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, także będą udostępniane Bibliotece.