Realizacja porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca

28 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji oraz przedstawicieli Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca. W trakcie spotkania Działowi Zbiorów dla Niewidomych przekazanych zostało 2086 cyfrowych książek mówionych w ogólnie dostępnym formacie MP3. Zbiory te zostaną udostępnione czytelnikom na początku przyszłego roku po wprowadzeniu watermarkowania, które zabezpieczy je przed niedozwolonym kopiowaniem i udostępnianiem. W trakcie spotkania omówiono także plany dalszej współpracy obu instytucji.

Wpis opublikowany w Aktualności. Dodaj do zakładek permalink.