KRAJOWY ZASÓB CYFROWYCH FILMÓW Z POLSKĄ AUDIODESKRYPCJĄ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH W ROKU 2023

Rok 2023 to kolejne 32 filmy z audiodeskrypcją, przekazane do DZdN przez Stowarzyszenie „De Facto” w ramach projektu „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych”. Pprócz ścieżek dźwiękowych, możliwych do pobrania w autoryzowanym dostępie zdalnym za pośrednictwem Serwisu Wypożyczeń On-line DZdN, udostępnione zostały tam również filmy z wersją wideo, które można obejrzeć on-line.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, dla czytelników korzystających ze zbiorów DZdN wysyłkowo lub na miejscu, Stowarzyszenie przygotowało również do wypożyczenia wersje na płytach DVD.

Tytuły przekazane w 2023 roku

1. „Diuna” – reż. Denis Villeneuve

2. „Zło nie istnieje”- reż. Mohammad Rasoulof

3. „Spencer”- reż. Pablo Larrain

4. „Annette”- reż. Leos Carax

5. „West Side Story”- reż. Steven Spielberg

6. „Poufne lekcje perskiego- reż. Vadim Perelman

7. „Po miłości”- reż. Aleem Khan

8. „Baby broker”- reż. Hirokazu Koreeda

9. „Zdarzyło się”- reż. Audrey Diwan

10. „Gdzie śpiewają raki”- reż. Olivia Newman

11. „ Córka”- reż. Maggie Gyllenhaal

12. „Mała mama”- reż. Céline Sciamma

13. „Ballada o białej krowie”- reż. Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

14. „Najgorszy człowiek na świecie”- reż. Joachim Trier

15. „Wszystkie nasze strachy” -reż. Łukasz Ronduda

16. „Bo we mnie jest seks”- reż. Katarzyna Klimkiewicz

17. „Moje wspaniałe życie”- reż. Łukasz Grzegorzek

18. „Film balkonowy”- reż. Paweł Łoziński

19. „Marzec ‘68”- reż. Krzysztof Lang

20. „Paryż, 13. dzielnica”- reż. Jacques Audiard

21. „Zołza”- reż. Tomasz Konecki

22. „Między dwoma światami”- reż. Emmanuel Carrere

23. „Bohater”- reż. Asghar Farhadi

24. „Bolesław Śmiały”- reż. Witold Lesiewicz

25. „Mistrz. Jan Matejko znany i nieznany”- reż. Maria Guzy

26. „Nienormalni”- reż. Jacek Bławut

27. „Tosca”- komp. Giacomo Puccini

28. „Księżniczka czardasza”- komp. Imre Kalman

29. „Turandot”- komp. Giacomo Puccini

30. „Student żebrak”- komp. Karl Millocker

31. „Otello”- komp. Giuseppe Verdi

32. „Ptasznik z Tyrolu”- komp. Karl Zeller

Dofinansowanie

Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowy fundusz celowy.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Na poziomym, prostokątnym polu po lewej orzeł w koronie. Czarne kontury, korona, dziób oraz nogi orła w kolorze złotym. Po prawej na białym tle nazwa ministerstwa czarną czcionką w dwóch poziomych rzędach. Napis wyrównany do lewej krawędzi. Rząd pierwszy: Ministerstwo Kultury, niżej: i Dziedzictwa Narodowego. Dolny rząd pokreślony wąską flagą biało-czerwoną na całą szerokość napisu.

Biblioteka nieczynna 02.01.2024 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 02.01.2024r. (wtorek) Biblioteka będzie nieczynna.

Biblioteka nieczynna 12.12.2023 r.

Szanowni Państwo Informujemy, że w dniu 12.12.2023 r. (wtorek) Biblioteka będzie nieczynna. Prosimy o korzystanie z wypożyczalni w dni poprzedzające ten termin.

Wypożyczalnie w wakacje 2023

Informujemy, że w miesiącach lipiec-sierpień 2023r. wypożyczalnia Działu Zbiorów dla Niewidomych – GBPiZS będzie czynna w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 09:00-14:00
środa – nieczynne

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyty, tel.: 22-635-83-45

Jubileusz 70-lecia Biblioteki Niewidomych

W 2022 roku minęło 70. lat od utworzenia Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Od 10 lat Biblioteka jest częścią Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – Działem Zbiorów dla Niewidomych. Z okazji podwójnego jubileuszu, 17 maja 2023 roku GBPiZS zorganizowała uroczystą konferencję w Sali Kolumnowej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9.

Szacowni Goście konferencji

Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości na czele z Panią Marleną Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Panem Pawłem Wdówikiem, Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Panią Urszulą Kulisiewicz, Dyrektor Generalną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gościliśmy również Panią Małgorzatę Wypych i Panią Ewę Tomaszewską, posłanki działające w Parlamentarnym Zespole ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, Panią Paulinę Malinowską-Kowalczyk, Doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Księdza Prałata doktora Andrzeja Gałkę, Krajowego Duszpasterza Niewidomych oraz Pana Rafała Kanarka z Wydziału Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W konferencji uczestniczyli także Dyrektorzy i przedstawiciele departamentów Ministerstwa Rodziny i Opieki Społecznej, w tym Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy nadzorującego GBPiZS. Obecni byli także przedstawiciele jednostek podległych Ministerstwu – Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Ochotniczych Hufców Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród zaproszonych znaleźli się również przedstawiciele bibliotek i instytucji kultury współpracujących z GBPiZS oraz poprzedniego organizatora biblioteki, w osobach Pana Andrzeja Brzezińskiego, prezesa Polskiego Związku Niewidomych oraz Pani Anny Woźniak-Szymańskiej, prezes honorowej PZN. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele organizacji zaangażowanych w pracę na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku. Na uroczystości nie mogło zabraknąć dyrektorów Biblioteki Centralnej: Pana Sylwestra Peryta i Pani Teresy Dederko oraz byłych i obecnych pracowników Biblioteki.

Okolicznościowe odznaczenia za rozwój czytelnictwa niewidomych

Uroczystość otworzyła przemówieniem Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Pani Dyrektor wraz z Panią Jolantą Złotowicz, pełniącą obowiązki Zastępcy Dyrektora Działu Zbiorów dla Niewidomych wręczyły Pani Minister Marlenie Maląg okolicznościową statuetkę z okazji 70-lecia Biblioteki Niewidomych. Pan Paweł Wdówik oraz Pani Ewa Flaszyńska zostali odznaczeni pamiątkowymi jubileuszowymi medalami. Usłyszeliśmy też wiele ciepłych słów i podziękowań od Pani Minister Marleny Maląg i Pana Sekretarza Stanu Pawła Wdówika, którzy wystąpili przed zgromadzonymi gośćmi. Następnie Dyrektor GBPiZS wraz z Zastępcą uhonorowały medalami i dyplomami osoby oraz instytucje za wkład w rozwój i promocję czytelnictwa osób niemogących czytać tekstów wyrażonych słowem pisanym. Goście mieli także przyjemność wysłuchać debaty dyrektorów BC PZN – Pani Teresy Dederko i Pana Sylwestra Peryta, w czasie której wspominali oni lata spędzone w Bibliotece oraz omówili wartość czytelnictwa dla osób niewidomych. Konferencja była okazją do przypomnienia bogatej historii Biblioteki i znaczenia czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku. Gospodyni uroczystości oraz zaproszeni goście wielokrotnie nawiązywali do rehabilitacyjnego aspektu działalności książek i biblioteki w życiu osób niewidomych. Jubileusz Dziesięciolecia Działu Zbiorów dla Niewidomych w strukturach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego stał się również przyczynkiem do podsumowania pracy i rozwoju Działu. 10 lat minęło pod znakiem stabilnego finansowania, rozwoju technologicznego i owocnych współprac z podmiotami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.