Informacja na temat wejścia w życie traktatu z Marrakeszu

Światowa Unia Niewidomych świętuje. Traktat z Marrakeszu ratyfikowało już 20 państw i jego postanowienia wejdą w życie. To historyczny moment.

30 czerwca 2016 roku Kanada, jako dwudzieste państwo na świecie ratyfikowała Traktat z Marrakeszu. Społeczność osób niewidomych na całym świecie przyjęła tę informację z ogromną radością, gdyż tym samym, po trwającej 3 lata kampanii społecznej i medialnej, osiągnięto minimalną liczbę państw, aby postanowienia zawarte w traktacie mogły wejść w życie. Dzięki temu osoby mające utrudniony dostęp do materiałów drukowanych, mieszkające w Argentynie, Australii, Brazylii, Chile, Ekwadorze, Korei Południowej, Salwadorze, Gwatemali, Indiach, Izraelu, Mali, Meksyku, Mongolii, Paragwaju, Peru, Korei  Północnej, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Urugwaju będą mogły cieszyć się swobodnym dostępem do zagranicznych książek i informacji naukowych w ramach wymiany międzynarodowej.

Traktat w sprawie ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym i słabowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem został przyjęty 28 czerwca 2013 r. w Marrakeszu podczas Konferencji Dyplomatycznej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jego celem jest ustanowienie międzynarodowego standardu korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z utworów publikowanych w postaci druku i pozostających pod ochroną prawa.

Polska jako jedno ze 129 państw zaakceptowała treść Traktatu, podpisując jego akt końcowy. Niestety, nasz kraj, podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej nadal oczekuje na decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w sprawie sporu kompetencyjnego, o sposobie ratyfikacji w Europie (przez poszczególne państwa indywidualnie czy przez UE jako całość). Dziś zatem cieszymy się razem z naszymi przyjaciółmi z innych państw na świecie i jednocześnie cierpliwie czekamy na dotyczące nas bezpośrednio rozstrzygnięcia w Unii Europejskiej.

Jak podano w informacji prasowej Światowej Unii Niewidomych, postanowienia traktatu zaczną obowiązywać w ww. państwach od 30 września br.

Opracowała: Emilia Kręciejewska
Instytut Tyflologiczny PZN.

Warsztaty dla przyszłych okulistów

22 marca 2016 roku, z inicjatywy pana doktora Piotra Maciejewicza, w Klinice Okulistyki przy ul. Lindleya, odbyły się warsztaty z podstaw alfabetu Braille’a dla studentów należących do Okulistycznego Studenckiego Koła Naukowego. Zajęcia przeprowadziły pracujące w Dziale Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego: Jadwiga Dziura, Anna Nobis i Violetta Rotecka. Przyszli lekarze zapoznali się z historią pisma punktowego dla niewidomych. Poznali też zasady tworzenia liter i znaków charakterystycznych dla alfabetu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne. Uczestnicy odczytywali z kartek wyrazy i proste zdania, ćwiczyli technikę pisania brajlem na maszynie i specjalnych tabliczkach.

Notatkę opracowała: Jadwiga Dziura

Wydruki tekstów w brajlu

Drodzy Czytelnicy.

Zachęcamy do zamawiania w brajlu krótkich tekstów na własne potrzeby.

Możemy wydrukować np. instrukcję obsługi posiadanego przez Państwa sprzętu, wierszyki dla dzieci, czytania mszalne i inne przydatne teksty.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobom, które mieszkają poza Warszawą, wydruki wyślemy pocztą pod wskazany adres.

Z pozdrowieniami –

Zespół DZDN

Dane kontaktowe:

Dział Zbiorów dla Niewidomych

Sekcja Zbiorów Książki Brajlowskiej

ul. Konwiktorska 7

00-216 Warszawa

Telefon: 22 831-22-71 wew. 281

Adres e-mail:

Małżonka Prezydenta RP gościem panelu dyskusyjnego na Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND – poprowadzonego przez przedstawicieli Działu Zbiorów dla Niewidomych

04 grudnia 2015 roku w trakcie trwania Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND odbył się panel dyskusyjny pt.: „Nowości technologiczne z kraju”, który poprowadziła Pani Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Podczas panelu Pan Grzegorz Złotowicz – Tyfloinformatyk Działu zaprezentował technologię DAISY on-line, umożliwiającą przesyłanie książek cyfrowych bezpośrednio z serwera do dedykowanych odtwarzaczy cyfrowych, a tym samym – dostęp do księgozbioru DAISY bez konieczności korzystania z komputera i przeglądarki internetowej.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Agata Kornhauser-Duda – Małżonka Prezydenta RP, która sprawowała honorowy patronat nad tegoroczną, XIII. już edycją Konferencji.

Nagroda IDOL dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

03 grudnia 2015 roku, na zorganizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, zostały wręczone nagrody w konkursie IDOL 2015.

W kategorii Firma/Instytucja nagrodę odebrała Pani Justyna Garbarczyk – Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Nagrodę przyznano Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, w której skład od 2013 roku wchodzi Dział Zbiorów dla Niewidomych, w uznaniu za kompleksową, profesjonalną obsługę czytelników z dysfunkcją wzroku oraz wprowadzanie z myślą o użytkownikach Biblioteki, jak również jej niewidomych pracownikach, nowoczesnych rozwiązań, takich jak np.: aplikacja biblioteczna przygotowana specjalnie na potrzeby Biblioteki przez jej niewidomego Tyfloinformatyka, rozwijanie autoryzowanego zdalnego serwisu wypożyczeń on-line, z którego korzysta już 2.700 osób, oraz stałe poszukiwanie nowych możliwości ułatwienia niewidomym czytelnikom dostępu do ukazujących się publikacji.