Ostatnie pożegnanie Pani Marii Zembrzuskiej – wieloletniej bibliotekarki

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w środę 12 września 2018 r., po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła pani Maria Zembrzuska – wieloletnia bibliotekarka, pracująca najpierw w Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, a później w Dziale Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Nawet po przejściu na emeryturę, służyła niewidomym czytelnikom jako wolontariuszka.

Pracę w Dziale Książki Mówionej pani Maryla rozpoczęła w 1981 r. Poświęciła jej całe swoje życie. Bibliotekarstwo było jej pasją.

Zawsze uśmiechnięta i życzliwa, zarówno dla czytelników, jak i współpracowników – pozostawi po sobie ogromną pustkę.

Cześć Jej pamięci!

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, w kaplicy Matki Bożej Anielskiej – 14 września o godz. 14:00.

Wpis opublikowany w Aktualności. Dodaj do zakładek permalink.