Informacja na temat wejścia w życie traktatu z Marrakeszu

Światowa Unia Niewidomych świętuje. Traktat z Marrakeszu ratyfikowało już 20 państw i jego postanowienia wejdą w życie. To historyczny moment.

30 czerwca 2016 roku Kanada, jako dwudzieste państwo na świecie ratyfikowała Traktat z Marrakeszu. Społeczność osób niewidomych na całym świecie przyjęła tę informację z ogromną radością, gdyż tym samym, po trwającej 3 lata kampanii społecznej i medialnej, osiągnięto minimalną liczbę państw, aby postanowienia zawarte w traktacie mogły wejść w życie. Dzięki temu osoby mające utrudniony dostęp do materiałów drukowanych, mieszkające w Argentynie, Australii, Brazylii, Chile, Ekwadorze, Korei Południowej, Salwadorze, Gwatemali, Indiach, Izraelu, Mali, Meksyku, Mongolii, Paragwaju, Peru, Korei  Północnej, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Urugwaju będą mogły cieszyć się swobodnym dostępem do zagranicznych książek i informacji naukowych w ramach wymiany międzynarodowej.

Traktat w sprawie ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym i słabowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem został przyjęty 28 czerwca 2013 r. w Marrakeszu podczas Konferencji Dyplomatycznej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jego celem jest ustanowienie międzynarodowego standardu korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z utworów publikowanych w postaci druku i pozostających pod ochroną prawa.

Polska jako jedno ze 129 państw zaakceptowała treść Traktatu, podpisując jego akt końcowy. Niestety, nasz kraj, podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej nadal oczekuje na decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w sprawie sporu kompetencyjnego, o sposobie ratyfikacji w Europie (przez poszczególne państwa indywidualnie czy przez UE jako całość). Dziś zatem cieszymy się razem z naszymi przyjaciółmi z innych państw na świecie i jednocześnie cierpliwie czekamy na dotyczące nas bezpośrednio rozstrzygnięcia w Unii Europejskiej.

Jak podano w informacji prasowej Światowej Unii Niewidomych, postanowienia traktatu zaczną obowiązywać w ww. państwach od 30 września br.

Opracowała: Emilia Kręciejewska
Instytut Tyflologiczny PZN.

Wpis opublikowany w Aktualności. Dodaj do zakładek permalink.