Wyszukiwanie sygnatury

  

Sygnatury od T-1 do T-25 - Zbiory tyflologiczne

Wybierz tytuł:

Strona 1 z 148
następna strona ›

Sverlov, V.S. ; Altenberg, Alicja
Działalność wydawnicza i bibliotekarska Polskiego Związku Niewidomych
(REHABILITACJA, HISTORIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, historia niewidomych)
Sygnatura: T-1  


Boguszewska, Helena ; Banasiewicz, Bogumiła
Historia Państwowego Zakładu Wychowawczego dla dzieci niedowidzących w Łodzi
(LITERATURA O NIEPEŁNOSPRAWNYCH, HISTORIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, LITERATURA PIĘKNA, historia niewidomych, czarnodruk)
Sygnatura: T-2  


Akobundu-Sampson, Roso
Systemy kształcenia inwalidów wzroku na świecie na przykładzie wybranych krajów.. Polska, RFN, Szwecja, Japonia, Indie, Nigeria
(Niewidomi, pedagogika niewidomych)
Sygnatura: T-3  


Bała, Maria
Motywacje, dążenia i doświadczenia wolontariuszy pracujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach na podstawie działalności własnej oraz innych osób
(Niewidomi, problemy dzieci niewidomych)
Sygnatura: T-4  


Sizeranne /niewidomy/, M. ; Łukasiewicz, Maria
Praca magisterska. Stanisław Barącz osobowość twórcza niewidomego poety
(HISTORIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, sprawy niewidomych)
Sygnatura: T-5  


Barbarska, Wanda
Praca magisterska. Proces adaptacji osobniczej i społecznej dzieci głuchoniewidomych
Sygnatura: T-6  


Bartusiewicz, Tomasz
Praca magisterska. Problematyka kształcenia słuchu muzycznego dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej w szkołach muzycznych I i II stopnia
(PEDAGOGIKA)
Sygnatura: T-7  


Batrys, Regina
Praca magisterska. Postawy emocjonalne dzieci słabowidzących wobec rodziców i innych członków rodziny
Sygnatura: T-8  


Skorochodova, O.I. ; Bętkowska, Helena
Praca magisterska.Przeżycia frustracyjne niewidomych w kontaktach z obcymi ludżmi widzącymi:na ulicy, w środkach lokomocji,w lokalach użytku publicznego i w miejscu pracy
(PSYCHOLOGIA)
Sygnatura: T-9  


Boguszewska, Helena ; Białkowska, Katarzyna
Identyfikowanie i rozróżnianie emocji wyrażonych za pomocą zróżnicowanego emocjonalnie tonu głosu (prozodia emocji) u osób niewidomych oraz ociemniałych
(LITERATURA O NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PEDAGOGIKA, LITERATURA PIĘKNA, pedagogika niewidomych)
Sygnatura: T-10  


Boguszewska, Helena ; Bielecka, Maria
Praca magisterska.Próba oceny inteligencji dzieci niewidomych w wieku szkolnym za pomocą dotykowych klocków Ohwaki-Kohsa
(LITERATURA O NIEPEŁNOSPRAWNYCH, LITERATURA PIĘKNA)
Sygnatura: T-11  


Bielewicz, Krystyna
Percepcja postaw rodzicielskich a przystosowanie szkolne dzieci niedowidzących
Sygnatura: T-12  


Bielski, Bohdan
Praca magisterska. Blindyzmy a niektóre zaburzenia emocjonalne niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym
Sygnatura: T-13  


Leonidov, Borys ; Bral, Jolanta
Metody, treści i formy kształcenia i rewalidacji dzieci głuchoniewidomych na przykładzie oddziału dla dzieci głuchoniewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy
(LITERATURA O NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
Sygnatura: T-14  


Sarbach, Zdenek ; Buczkowski, Józef
Praca magisterska. Od świata barw do życia w ciemności
(HISTORIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, sprawy niewidomych)
Sygnatura: T-15  


Bułtowicz, Katarzyna
Praca magisterska.Zachowania osób widzących wobec niewidomych poruszających się samodzielnie
Sygnatura: T-16  


Sambikin, L.B. ; Buraczyńska, Iwona
Praca magisterska. Dziecko niedowidzące w rodzinie w szkole masowej i wśród rówieśników - studium przypadku
(PEDAGOGIKA, REHABILITACJA)
Sygnatura: T-17  


Wengrow, N. ; Burlaga, Grażyna ; Efros, M.
Postawy matek wobec dzieci niewidomych w wieku przedszkolnym i ich wpływ na rozwój społeczno-emocjonalny
(ŻYCIORYSY, Niewidomi, psychologia niewidomych dzieci)
Sygnatura: T-18  


Zagora, Edward ; Capała, Małgorzata
Praca magisterska.Postawy rodziców dzieci głuchoniewidomych na podstawie badań przeprowadzonych na Turnusie Szkolno-Rehabilitacyjnym
(MEDYCYNA)
Sygnatura: T-19  


Capała, Elżbieta
Postawy rodzicielskie matek małych dzieci niewidomych a poziom rozwoju tych dzieci
(PISMO BRAILLE'A, Niewidomi, psychologia niewidomych dzieci)
Sygnatura: T-20  


Chmura, Stanisław
Struktura potrzeb i poczucia sensu życia u niewidomych
(PSYCHOLOGIA, psychologia niewidomych)
Sygnatura: T-21  


Chojnacka, Małgorzata ; Korolenko, W.
Praca magisterska. Możliwości realizacji programu nauczania gry na skrzypcach w kl.I szkoły muzycznej I stopnia z dzieckiem niewidomym
(OGÓLNE, problemy niewidomych)
Sygnatura: T-22  


Chojna, Bogdan
Propozycje ortograficznych skrótów brajlowskich dotyczących elementów gramatycznych języka polskiego
(PISMO BRAILLE'A)
Sygnatura: T-23  


Czyżycki, Wacław ; Wydział Zaoczny PIPS
Ćwiczenia orientacji w przestrzeni z uczniami szkoły dla niewidomych w Laskach w roku szkolnym 1966/67
(REHABILITACJA, rehabilitacja niewidomych dzieci)
Sygnatura: T-24  


Czarnecka-Jaskuła, Justyna
Praca magisterska. Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci wcześniaczych z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku po 14 roku życia
(PEDAGOGIKA, PISMO BRAILLE'A)
Sygnatura: T-25  


Strona 1 z 148
następna strona ›

Skocz do strony:

 

‹ Wstecz

Wyszukiwanie i lista katalogów