Witamy w archiwum czasopism, udostępniającym do pobrania elektroniczne wersje periodyków tyflologicznych.
Format plików: tekstowe w standardzie polskich liter Windows-cp1250, skompresowane w archiwach zip.

Dostępne czasopisma


Biuletyn Informacyjny
Miesięcznik Polskiego Związku Niewidomych

Credo
Miesięcznik Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych w Polsce

encyklopedia prawa

Nasza szansa
(Dwu)miesięcznik społeczno-rehabilitacyjny dla osób niewidomych i słabo-widzących, ich przyjaciół i innych osób niepełnosprawnych

Nasze dzieci
Miesięcznik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

Nasz świat
Brajlowski magazyn przedrukowy

Pochodnia
Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych
Pochodnia w wersji audio (format Daisy)


Terapia fizykalna
Kwartalnik

Wiedza i Myśl
INTERNETOWY MIESIĘCZNIK TYFLOSPOŁECZNY