Książki mówione na taśmach magnetofonowych: Wyszukiwarka: lektor, temat, rozmiar

Wyszukiwanie "Lektor, temat, rozmiar" to możliwość wyświetlenia książek czytanych przez konkretnego lektora, dotyczących określonej tematyki.

Dodatkowym możliwym kryterium jest rozmiar minimalny i rozmiar maksymalny książki (w kasetach lub megabajtach, zależnie od typu zbiorów) - można wyświetlić książki mniejsze od podanego rozmiaru maksymalnego, większe od rozmiaru minimalnego, albo znajdujące się w określonym przedziale od rozmiaru minimalnego do maksymalnego.

W każdym wyszukiwaniu można określić jedno lub wiele powyższych kryteriów.

Przykładowe wyszukiwania:
1. Wszystkie powieści sensacyjne: pole "ogólne" ustawiamy na "powieść", pole "bliższe" ustawiamy na "sensacyjna", reszta pól na "Wybierz".
2. Wszystkie powieści historyczne, które czyta Ksawery Jasieński: Pole "ogólne" ustawiamy na "powieść", pole "bliższe" ustawiamy na "historyczna", pole "Lektor" ustawiamy na "Jasieński K.".
3. Wszystkie książki, których rozmiar jest mniejszy od 30 megabajtów: pola "ogólne", "bliższe", "lektor" i "Rozmiar minimalny" ustawiamy na "Wybierz", pole "rozmiar maksymalny" ustawiamy na 30 MB.
4. Wszystkie powieści wojenne, czytane przez Leszka Teleszyńskiego, których rozmiar jest mniejszy niż 200 megabajtów: pola "ogólne" ustawiamy na "Powieść", "bliższe" na "wojenna"; w polu "lektor" wybieramy "Teleszyński L.", pole "Rozmiar minimalny" ustawiamy na "Wybierz", a w polu "rozmiar maksymalny" wybieramy 300.


Wyszukiwanie i lista katalogów